Миргород - сайт міста

http://www.mirgorod.osp-ua.info
Миргородська Зубковськіана
15.09.2011

Говорячи про пресу, відразу зауважимо, що вона прихильною до Зубковського була не завжди. Перші публікації з'явилися в 1920-х рр., їх автором був знаний миргородський журналіст Григорій Рогозівський, до речі, перший журналіст у Радянському Союзі, нагороджений орденом Червоного Прапора. Серед його публікацій про Івана Андрійовича вирізнимо дві: "45-ти летие общественной деятельности т.Зубковского" (газ. "Голос труда". - 1923. - 25.11. - №269/1010); "Український Баден-Баден" (ж."Всесвіт". - 1928. - №16. - 6 травня).

Із публікаціями про Зубковського та його діяльність у газетах та журналах у 1950-1970рр. виступав знаний краєзнавець А.М.Аббасов, якого з повним правом можна назвати відкривачем Імені Зубковського у тодішніх жорстких ідеологічних рамках.

Серед його численних публікацій вирізнимо: "Архів засновника Миргородського курорту" (ж. "Архіви України". - 1967. - №3); "Засновник курорту. До 120-річчя з дня народження І.А.Зубковського" (газ. "Прапор Перемоги". - 1968); "Історіографічні дослідження в УРСР" (К. - 1973. - Вип. 6).

Він же вперше підготував до друку уривки зі спогадів І.А.Зубковського "Дні мого життя" у газеті "Зоря Полтавщини" у кінці 1969 - на початку 1970 року.

А.М.Аббасов у своїх намаганнях "просунути" свої публікації про Зубковського був досить настирливим, не зважаючи на ось такі "охолоджуючі" резолюції, типу цієї. Так, літературний працівник відділу радянського будівництва газети "Зоря Полтавщини" у листі від 29 листопада 1963 року повідомляв таке: "Шановний тов. Аббасов! Вашу кореспонденцію про засновника Миргородського курорту не схвалено до друку".

Справжнім сплеском публікацій у пресі про І.А.Зубковського можна вважати кінець ХХ - початок ХХІ ст. Вони були викликані, перш за все, змінами, які відбулися в суспільному житті, підготовкою й відзначенням 150-річчя та 155-річчя від дня народження Зубковського, діяльністю створеного курортного музею - справжнього осередку роботи, пов'язаної з життям і діяльністю Івана Андрійовича.

Серед миргородських авторів публікацій про І.А.Зубковського слід назвати професійних журналістів Леонарда Ніколаєнка, Олександра Черкаса, Миколу Білика; знаного історика мистецтва Віталія Ханка; краєзнавців Олеся Герасименка, Ганну Бабич, Людмилу Розсоху, Андрія Фесенка; музейників Тетяну Фесенко, Наталію Палець, Наталію Годун, Тетяну Діденко, Анатолія Шкурка; газетних працівників Ірину Ченакал, Настю Тополю, Ларису Вацу.

Левова частка публікацій у газетах та журналах про славетного краянина Зубковського припадає на авторів цих рядків, які по-справжньому одержимі його постаттю і діяльністю. На їх рахунку налічується близько 100 публікацій про Івана Андрійовича, серед яких: "Він був людиною, гідною подиву" (ж. "Жінка". - 2001. - Квітень); "Іван Андрійович Зубковський - історик-краєзнавець" (газ. "Край". - 2005. - Травень. - №13/19); "Служив громадським інтересам" (ж. "Українська культура". - 2008. - №12).

Окрім цього, цілий ряд публікацій знайшов своє місце у воронезьких (Росія) виданнях із подачі А.М.Аббасова нашого авторства.

До цих публікацій долучився і Володимир Джунь, який у двох номерах журналу "Гербовед" (2001. - №52 та 2004. - №72) помістив свій матеріал про І.А.Зубковського.

Найбільш щедро надавали свої шпальти для публікацій, перш за все, миргородські газети "Миргород" (колишній редактор Валентин Явтушенко), "Прапор перемоги" (колишні редактори Іван Долинський, Микола Олексенко та Анатолій Корсунський). Особливо ж - "Слово лікаря" (редактор Олександр Тілікін) та "Миргород - Гоголівський край" (редактор Олександр Гринь).

З'явилися публікації про Зубковського й у газетах "Майдан" (редактор Ігор Сухомлин), "Вісник милосердя" (редактор Федір Піддубняк) та "Валеологія плюс" (редактор Микола Марченко).

Свою роботу "Іван Андрійович Зубковський - журналіст, мемуарист, борець за українську мову" для Полтавського обласного відділення Малої академії наук України виконала у 2004 році учениця середньої школи №5 м.Миргорода Катерина Поліщук, яка отримала досить схвальну оцінку. Науковий керівник роботи - В.В.Шаповалова, рецензент - А.П.Петлюх.

Серед видань про І.А.Зубковського вирізняються два буклети, перший із них виданий до 150-річчя від дня народження Івана Андрійовича (1998р.), а другий (доповнений) вийшов із друку в 2004 році.

Кожний із буклетів включає в себе "Хроніку життя й діяльності Зубковського", складену В.В.Шаповаловою та В.А.Шаповаловим на основі мемуарів І.А.Зубковського "Дні мого життя", вірш Валерія Шаповалова "Іде по місту лікар, генерал, людина…", присвячений І.А.Зубковському. Ілюструють буклети світлини Зубковського в різні періоди його життя та першої водолікарні Миргородського курорту.

На обкладинці першого - репродукція з портрета І.А.Зубковського Віктора Брикульця, другого - Анатолія Шкурка.

Редактор першого буклета - Вікторія Шаповалова, другого - Микола Величко.

Інформація про І.А.Зубковського так чи інакше фігурує в усіх буклетах про курорт, яких уже близько десяти. Автори текстів до всіх - Валерій та Вікторія Шаповалови.

Серед інших видань про І.А.Зубковського на вирізнення заслуговують:

- "Іван Андрійович Зубковський. Життя і творчість" А.М.Аббасова;

- "И.А.Зубковский". Энциклопедический справочник (автори А.М.Аббасов, Р.А.Мельникова, В.А.Шаповалов, В.В.Шаповалова);

- "Іван Андрійович Зубковський". Бібліографічний покажчик (автори Вікторія Шаповалова та Валерій Шаповалов);

- "Ваше Превосходительство!" Автобиография и другие документы из архива основателя Миргородского курорта - земского врача, действительного статского советника, генерала - Ивана Андреевича Зубковского.

Книга Аббасова була надрукована до 150-річчя від дня народження І.А.Зубковського і вийшла спочатку у Воронежі (1998р.), а потім із нашим перекладом, із нашими доповненнями та під нашою редакцією - у Миргороді (2001р.).

В обох виданнях цієї книги розкрита багатогранна діяльність генерал-майора від медицини, дійсного статського радника, засновника Миргородського курорту, громадського діяча кінця ХІХ - початку ХХ ст.

У науково-популярній формі автор висвітлив життя і діяння Зубковського, який протягом багатьох років служив народу, науці і практиці, віддаючи цьому всі свої сили і енергію.

Образно кажучи, можна зауважити, що російський Воронеж "салютував" цією книгою 150-річному ювілею генерала російської царської армії за все те, що ним було зроблено за 30-річне перебування в ній військовим лікарем. А 2001 року Миргород цей "салют" повторив, на жаль, не будучи у цій справі першим…

Протягом кількох років велася наполеглива робота знову ж таки воронезьких та миргородських авторів над виданням, аналогів якому поки що немає. Мова йде про енциклопедичний довідник "И.А.Зубковский" - першу й єдину на нині спробу зібрати всю інформацію про Івана Андрійовича, який сам, образно кажучи, був живою історією, ходячою енциклопедією з погляду на обізнаність у багатьох царинах життя.

Передмову до довідника написав генеральний директор Миргородського курорту, заслужений лікар України, член Всесвітньої та Всеукраїнської асоціації курортологів і фізіотерапевтів М.П.Мельник.

Свій енциклопедичний довідник автори присвятили 85-річчю створеного І.А.Зубковським Миргородського курорту.

Обсяг книги - 228 сторінок. У ній, окрім розлогого біографічного нарису Аліка Аббасова та Валерія Шаповалова про генерал-майора від медицини, дійсного статського радника, земського лікаря, науковця, визначного громадського діяча кінця ХІХ - початку ХХ ст., засновника Миргородського курорту Івана Андрійовича Зубковського, налічується 325 статей. Із них Аббасову належать 83, Мельниковій - 49, Шаповалову - 92, Шаповаловій - 101.

Українсько-російський колектив не пошкодував ні сил, ні часу (робота тривала близько чотирьох років), аби зібрати під однією обкладинкою якомога більше відомостей про нашого славетного краянина. І це дуже похвально, бо робилося все від щирого серця, з любов'ю й шаною до непересічної постаті І.А.Зубковського, його життя й діяльності. У цій роботі А.Аббасову, Р.Мельниковій, В.Шаповалову, В.Шаповаловій сяяла негаснуча зоря І.А.Зубковського. І любов авторів до нього - щира, а пам'ять про нього дня них - священна!

Подібного видання про когось із наших славетних краян до цього ще не було. І.А.Зубковський став першим зі славетних миргородців, хто дочекався енциклопедичного довідника про себе.

Рецензент енциклопедії - доктор історичних наук, професор від філософії, член Спілки письменників Росії, академік П.Г.Марков (Київ).

Із подачі А.Аббасова енциклопедичний довідник "И.А.Зубковский" потрапив до бібліотек Москви, Санкт-Петербурга, Воронежа, Києва, Харкова, Полтави. У Миргороді ж він є на курорті, заводі мінеральних вод, фірмі "ХАТІС".

Зауважимо, що вийшов енциклопедичний довідник "И.А.Зубковский" 2001 року у Воронежі.

Бібліографічний покажчик "Іван Андрійович Зубковський" автори присвятили 155-річчю від дня народження Зубковського, бо вийшов він накладаом в 1000 примірників у Миргороді 2003 року.

Містить відомості про публікації й праці Зубковського, численні публікації про нього, а також ряд додатків, які висвітлюють життя й діяльність нашого славетного краянина, вшанування його світлої пам'яті у наші дні.

Попри свій великий як для Миргорода наклад, книга вже розійшлася, а попит на неї все триває…

2008 року в Києві з нагоди 160-річчя від дня народження І.А.Зубковського вийшла книга "Ваше Превосходительство!" стараннями генерального директора Першого Українського фондового дому, тодішнього депутата Миргородської міської ради В.О.Зубковського.

У ній уперше повністю опубліковані мемуари І.А.Зубковського "Дні мого життя", що становлять неабиякий інтерес і велику історичну цінність. Окрім цього - там інші архівні документи, які ємко розкривають життя і діяльність Івана Андрійовича.

Короткі відомості про І.А.Зубковського містяться у книгах про Миргородський курорт:

- А.М.Аббасова, А.І.Шамрая "Курорт Миргород" (К. - 1966. - Здоров'я);

- М.П.Мельника, Ю.М.Поліщука, В.Г.Ульянової "Курорт Миргород" (К. - 1986. Здоров'я);

- Курорт Миргород. Ідея Олександра Гриня (Миргород. - 1999. - Ореол).

Є згадка про Зубковського й у книзі А.М.Аббасова, О.Я.Герасименка "Миргород" (Харків. - 1967. - Прапор).

Найбільш повну інформацію про І.А.Зубковського дають М.П.Мельник, Ю.М.Поліщук, В.А.Шаповалов, В.В.Шаповалова у своїй книзі "Курорт Миргород - перлина України", яка тричі виходила у Києві у 2002 - 2004рр.

У 1998 році в Миргороді вийшов з друку енциклопедичний довідник "Славетні миргородці" (автори Вікторія та Валерій Шаповалови), до якого увійшли статті про І.А.Зубковського та його брата Афанасія. Якщо ім'я Афанасія Зубковського (був революціонером-терористом, каторжником) можна було зустріти й в інших енциклопедіях, то Іван Зубковський (царський генерал) у повоєнні роки в подібному виданні "прозвучав" упершее. Так уже склалося, що енциклопедії про нього не писали.

Вікторія Шаповалова включила І.А.Зубковського до своєї авторської програми "Літературна Миргородщина" (Миргород. - 2000, 2002) з погляду на те, що він є автором літературних та автобіографічних мемуарів.

Програма була відзначена на Полтавському обласному ярмарку педагогічних технологій та рекомендована для вивчення в старших класах загальноосвітніх шкіл Миргородщини.

myrgorod.pl.ua/news/

© Інститут Трансформації Суспільства 2007
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на www.mirgorod.osp-ua.info є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, м. Київ-34, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28, 235-80-23. e-mail: editor@osp.com.ua